Nákup na splátky

ahoj splatky         Motorka na splátky od AHOJ je skvelou alternatívou financovania nákupu. 
Nákup na splátky môžete využiť pri nákupe tovaru
v celkovej cene od 100 € do 5.000 €. Pri nákupe nad 5.000€ budete posudzovaný individuálne a v takomto prípade si spoločnosť môže vyžiadať predloženie aj ďalších dokladov.

Doklady potrebné na nákup motorky na splátky:

Zamestnanci v trvalom pracovnom pomere

 • kópia platného občianskeho preukazu (vyhotovená z oboch strán), pri nákupe tovaru nad 1.000€ priložíte aj druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas, či služobný preukaz policajta, vojaka z povolania)
 • kópiu aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ, prípadne posledné 3 výplatné pásky, alebo potvrdenie zamestnávateľa o príjme (dokumenty AHOJ)

SZČO (živnostník)

 • kópia platného občianskeho preukazu (vyhotovená z oboch strán), pri nákupe tovaru nad 1.000€ priložíte aj druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas)
 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti SZČO alebo potvrdenie o podaní daňového priznania – kladné

Starobný alebo výsluhový dôchodcovia

 • kópia platného občianskeho preukazu (vyhotovená z oboch strán), pri nákupe tovaru nad 1.000€ priložíte aj druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas, či služobný preukaz policajta, vojaka z povolania)
 • rozhodnutie (výmer) o priznaní alebo zvýšení, či znížení dôchodku alebo kópiu aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ. Spoločnosť akceptuje tiež potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku


  Pri nákupe nad 5.000€ je klient posudzovaný individuálne.

  V prípade individuálneho posúdenia klienta má spoločnosť právo vyžiadať si ďalšie doklady.


 • Predbežná kalkulácia:
  Náš personál vám ochotne poradí a pomôže zvoliť najvhodnejšiu variantu nákupu na splátky.
  Ak máte záujem o predbežné vypočítanie splátky, prosím uveďte sumu motocykla, alebo iného tovaru,
  výšku akontácie, akú ste ochotný zaplatiť, a tiež
  počet alebo výšku mesačnej splátky ktorá by Vám vyhovovala.
  Následne na to Vám zašleme späť predbežnú kalkuláciu.
  Píšte na info@adamoto.eu alebo 0917/195793

predbežná kalkulácia tu